«

»

TCVN 4453 – 95 quy phạm thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông cốt thép toàn khối

TCVN 4453 – 95 ban hành năm 1995 về quy phạm thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông cốt thép toàn khối, không áp dụng đối với bê tông tổ ong, bê tông vật liệu rỗng, bê tông siêu nặng…


tcvn-4453-95

tcvn-4453-95

TCVN 4453 – 95 áp dụng cho việc thi công bê tông do các tổ chức xây dựng thực hiện. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu tối thiểu để kiểm tra và nghiệm thu chất lượng thi công bê tông và bê tông cốt thép toàn khối.

TCVN 4453 – 95 quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với việc thi công và nghiệm thu công tác cốp pha, đà giáo trước khi đổ bê tông, công tác gia công lắp dựng cốt thép, công tác đổ bê tông, bảo dưỡng bê tông, tháo dỡ cốp pha…

Ngoài ra TCVN 4453 – 95 cũng quy định chi tiết về công tác nghiệm thu tại hiện trường, quy định về hồ sơ nghiệm thu …

TCVN 4453 – 95 quy định các giá trị dung sai cho phép trong mỗi công tác thi công ngoài hiện trường của kết cấu bê tông cốt thép toàn khối.

Tải file doc tại  TCVN 4453-95.doc

 

 

* Liên hệ trên Facebook:

 

(khoahocxaydung.edu.vn)