«

»

Nghị định 15 (số 15/2013/NĐ-CP) của chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Chính phủ vừa ban hành nghị định 15 (nghị định số 15/2013/NĐ-CP) về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15-04-2013.

Nghị định 15 (nghị định số 15/2013/NĐ-CP) thay thế cho nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16-12-2004 của Chính phủ, nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18-04-2008, thay thế khoản 4 điều 13, điều 18, điều 30 của nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12-02-2009

Nghị định 15 (nghị định số 15/2013/NĐ-CP) phân loại công trình xây dựng ra thành 5 loại bao gồm:

  • Công trình dân dụng
  • Công trình công nghiệp
  • Công trình giao thông
  • Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
  • Công trình hạ tầng kỹ thuật

Nghị định 15 (nghị định số 15/2013/NĐ-CP) quy định về quản lý chất lượng khảo sát xây dựng, quản lý chất lượng thiết kế công trình xây dựng,quản lý chất lượng thi công, tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng, bảo hành công trình xây dựng, sự cố công trình xây dựng, và quản lý nhà nước về công trình xây dựng.

Tải file PDF Nghị định 15 (nghị định số 15/2013/NĐ-CP)

 

* Tham khảo thêm các khóa học nghiệp vụ xây dựng khai giảng hàng tháng trên toàn quốc: